Szkoła Tańca i Baletu

Hip-hop, Modern jazz

grupowe zajęcia tańca nowoczesnego dla młodzieży w wieku od około 7 lat

Break dance

Taniec nowoczesny z elementami akrobatyki.

Balet dla zaawansowanych

Zajęcia dla dzieci, które uczą się baletu co najmniej trzy lata

Balet - taniec klasyczny

To propozycja dla dzieci w wieku od około 5 lat, zajęcia raz lub dwa razy w tygodniu.

 
 

Taniec klasyczny – balet to propozycja dla dzieci w wieku od około 5 lat, Taniec nowoczesny- hip-hop, modern, break dance dla młodzieży w wieku od około 7 lat;) Zajęcia odbywają się z podziałem na grupy odpowiednie do wieku i umiejętności dzieci.

 

Są to grupowe zajęcia taneczne , trwające 60 min. Odbywają się one raz (taniec nowoczesny) lub dwa razy (balet) w tygodniu w godzinach popołudniowych, zgodnie z tygodniowym harmonogramem, z uwzglednieniem dni wolnych od zajęć wynikających z kalendarza roku szkolnego.

 

Zawierają w sobie elementy gimnastyki rozciągającej, ćwiczeń ogólnorozwojowych poprawiających sprawność fizyczną, kształtujących prawidłową postawę ciała oraz koordynację ruchową. Dzieci ucząc się prostych elementów tanecznych, łącząc je w układy poznają podstawy tańca klasycznego, ludowego i nowoczesnego (hip – hop, modern jazz, break dance). Poprzez zabawę przy muzyce dzieci pogłębiają wyrazowość, utaneczniają się, nabywają umiejętność swobodnej ekspresji, ale też umiejętność zespołowej pracy w przestrzeni scenicznej.

 

Zajęcia prowadzone są przez tancerzy i tancerki zespołu Mazowsze, Teatru Wielkiego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu, jednocześnie absolwentów lub studentów Pedagogiki Baletu Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie, medalistów mistrzostw Polski i Europy w tańcu nowoczesnym.  

 

Zajęcia prowadzone są przez tancerzy i tancerki zespołu Mazowsze, Teatru Wielkiego w Warszawie oraz Teatru Wielkiego w Poznaniu, jednocześnie absolwentów lub studentów Pedagogiki Baletu Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, medalistów mistrzostw Polski i Europy w tańcu nowoczesnym.  

 

 Jako uzupełnienie Szkoły Tańca i Baletu proponujemy umuzykalniające zajęcia Zerówki muzycznej, zawierające elementy rytmiki i kształcenia słuchu.